* Посочените цени на аксесоарите са с ДДС и невключват монтаж.