ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Сервизна акция въздушни възглавници

HONDA.BG

logo Honda

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

City-Brake Active

Системата City-Brake Active на Honda се предлага за всички модели. Тя помага за предотвратяване и намаляване на риска от инциденти при ниски скорости, сканира пътя пред автомобила с радарни устройства и автоматично задейства спирачките при възникване на непосредствена опасност от удар. Системата функционира при скорости под 32 км/час. Ако установи, че има опасност от удар, реагира с предварително задействане на спирачките и генериране на звукови и визуални предупредителни сигнали, като при необходимост напълно автономно прилага максимално спирачно усилие. Системата може да бъде изключена от шофьора само при неподвижен автомобил и остава в деактивирано състояние до изключване на двигателя. След стартиране му, системата отново се включва автоматично.