ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ: Сервизна акция въздушни възглавници

HONDA.BG

logo Honda

СИСТЕМИ ЗА СИГУРНОСТ

Blind Spot Information

Blind Spot Information е система, която с радарна технология автоматично реагира при наличие на леки автомобили, мотоциклети и камиони в сляпата зона на шофьора и предупреждава за потенциалната опасност при скорост на автомобила над 20 км/час. Когато автомобил навлезе в сляпата зона на шофьора, в страничното огледало се появява визуално предупреждение, което изчезва едва след като този автомобил излезе от зоната. Ако шофьорът включи мигач, когато в сляпата зона има автомобил, визуалният сигнал започва да мига, появява се и звуков, за да предупреди шофьора за потенциалната опасност. Системата може да се изключи само при спрял автомобил.